Rosenberg´s SE skala

Detta är ett frågeformulär avsett att mäta dina tankar om dig själv. Det finns självfallet inga rätt eller fel svar. Svara vänligen på alla frågor, även om du inte är helt säker på ditt svar. Läs igenom varje påstående noggrant och markera i vad mån du håller med det genom att ringa in en av siffrorna till höger om påståendet.

1.Jag är väsentligen nöjd med mig själv
2.Jag känner mig minst lika värdefull som alla andra
3.Jag har en positiv inställning till mig själv
4.Jag kan göra saker lika bra som alla andra
5.Jag känner att jag har en hel del bra egenskaper
6.Jag skulle vilja ha mer respekt för mig själv
7.På det hela taget tror jag att jag är misslyckad
8.Ibland känner jag att jag är helt värdelös
9.Ibland känner jag mig helt oduglig
10.Jag känner att jag inte har mycket att vara stolt över

Posted in AGERA.