Vår samlade kunskap, erfarenhet och kompetens inom missbruk och psykisk ohälsa/hälsa har gjort det möjligt att kunna erbjuda en i sitt slag unik behandlingsform i Sverige. Behandlingsinterventionerna hämtar vi från forskningens framkant; de har starkt evidensbaserat stöd.

Personalen är: Leg psykoterapeut (KBT), Fil kand. i psykologi, Fil doktor i neurovetenskap, Professor i medicinsk vetenskap (psykiatri), Samtalsterapeut, Alkohol och drogterapeut och certifierade Sorgbearbetare.

Kourosh Bador

Föreståndare

Leg psykoterapeut
Fil kand. i psykologi.
Över tolv års erfarenhet av psykologisk arbete med människor i kris. Har bl.a. arbetat som enhetschef och behandlare inom s.k. konsulentstödd familjehemsverksamhet.

072-170 70 72
kourosh@ageragoteborg.se

Nora Kerekes

Kvalitétsutvecklare/Konsult

Professor i medicinsk vetenskap (psykiatri)
Fil doktor i neurovetenskap, med 25 års erfarenhet inom neurobiologi, psykiatri och psykologisk forskning.
Dipl. TKM (Traditionell Kinesisk Medicin), Akupunktör

010-471 10 33

Leif Revoniemi

Behandlare

Alkohol- och drogterapeut
Samtalscoach 
Med över tolv års erfarenhet inom människovårdsyrken. Arbetat båda på institution och öppenvård.

076-936 38 27
leif@ageragoteborg.se

Nima Bador

Konsult

Beteendevetare
Med flera års erfarenhet av substansrelaterad problematik samt psykisk hälsa med fokus på positiv psykologi.