Hemtjänst
 
Från hemtjänsten kan du få hjälp med dagliga sysslor som bland annat att sköta din personliga hygien, måltider, städning, tvätt och inköp. Är du sjuk och i behov av vård kan du även få det i ditt hem.
  
Du kan också ansöka om hemtjänst genom att ringa en biståndshandläggare.

Möjligheterna att få hjälp bestäms med stöd av socialtjänstlagen och det är denna hjälp som kallas bistånd. Biståndet är individuellt behovsprövat och ges bara när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.
 
Vad hemtjänsten kan hjälpa till med
Utifrån de behov du har kan du till exempel få hjälp med

  • tvättning och städning (fönsterputsning ingår)
  • inköp
  • måltider
  • personlig omvårdnad (på- och avklädning, personlig hygien och duschning)
  • förflyttning
  • telefonservice.

Hemtjänsten arbetar alla dagar hela året inklusive alla helgdagar.