Våra enheter

Våra mottagningar finns båda i Göteborg och Borås. AGERA omfattar flera olika insatser för vuxna, ungdomar och barn som syftar till bättre mående och funktion för den som söker vår hjälp.

Öppenvård kan erbjuda stöd- och behandlingsinsatser efter önskemål och formar dessa i samråd med uppdragsgivare och den enskilde individen. Att skapa individuella behandlingsprogram som bygger på evidens, forskning och beprövad erfarenhet, är utgångspunkten för tjänsterna i AGERA Öppenvård.

Vi ger våra tjänster efter uppdrag från kommun, företag eller efter direkt kontakt från den enskilde. Kostnader för insatserna beror på insatsernas art och längd men är också beroende av avtal med kommun eller landsting.

Enheten Integrerad intensiv behandling omfattar insatser för individer med substansrelaterade syndrom som AGERA ombesörjer. Enheten vänder sig till individer som lider av beroende eller missbruksproblematik där vi avser insatser sker i öppen form men har olika typer av riktningar och förstärkningar. Klientens behov ligger helt till grund för insatsens omfattning.

Enheten Mottagning omfattar insatser för utredning och terapi. Vi arbetar med gränsöverskridande terapimetoder där klinternas egna resurser som är utgångspunkten. Beroende på vilka behov utredning  påvisar identifieras terapiformen och omfattningen.