Våra enheter

Enheten Integrerad intensiv behandling omfattar insatser för individer med substansrelaterade syndrom som AGERA ombesörjer. Enheten vänder sig till individer som lider av beroende eller missbruksproblematik där vi avser insatser sker i öppen form men har olika typer av riktningar och förstärkningar. Klientens behov ligger helt till grund för insatsens omfattning.

Enheten Mottagning omfattar insatser för utredning och terapi. Vi arbetar med gränsöverskridande terapimetoder där klinternas egna resurser som är utgångspunkten. Beroende på vilka behov utredning  påvisar identifieras terapiformen och omfattningen.