Rosenberg

Rosenberg´s SE skala

Detta är ett frågeformulär avsett att mäta dina tankar om dig själv. Det finns självfallet inga rätt eller fel svar. Svara vänligen på alla frågor, även om du inte är helt säker på ditt svar. Läs igenom varje påstående noggrant och markera i vad mån du håller med det genom att ringa in en av siffrorna till höger om påståendet.